vett & etikett i naturen – naturum Vålådalen

Vett & etikett

  • Känns något fel då du gör det så är det antagligen just det. Undrar du vad som gäller så fråga någon erfaren i din närhet eller naturum.
  • Att ta med sig hem det man tar med sig ut är en självklarhet. Skräp kan starta bränder och inte minst skada djur.
  • Om du planerar att göra någon aktivitet i grupp – så hör av dig till markägaren, i det här fallet länsstyrelsen som representerar markägaren här.
  • Gamla tallar (torrakor) som fortfarande står upp är fridlysta. Låt även dom grå kvistarna vara kvar.
  • Inte störa – inte förstöra. Tänk på att det finns fler än du i din närhet. Du kanske inte ser alla men det finns djur, växter eller andra människor i närheten som kan bli störda.
  • Har du tänkt på, tack vare att människor har varit försiktiga före oss på den här platsen, så finns den här härliga miljön kvar. Sådana som du och jag har funnits här i ca 10 000. Var lika försiktig som våra förfäder så kommer även dina barnbarn att få fina upplevelser här.
  • Gör gärna en eld som är anpassad efter det du ska ha den till. Gör hellre en liten eld än en för stor. Tänk på att även här kan det var torrt. Se till att du kan släcka om du måste. Var förberedd om elden sprider sig.

 

Vädjan till Vandrare

Varsamt far i bygd och mark,
skada icke kådig bark.
Riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter er, Ni gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld, men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita,
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annars är,
akta allt som minne bär.

Karl-Erik Forsslund, 1915