Regler Vålådalens naturreservat

Regler naturreservat

Reglerna i reservatet är till för din skull och för att naturen ska skyddas och bevaras till glädje också för dina barn och barnbarn. Det mesta är egentligen självklart och handlar om sunt förnuft. Grundregeln är – inte störa och inte förstöra.

Det handlar om att visa hänsyn: mot renskötarna och deras näring, mot djur och växter, mot andra människors som söker lugn och ro.

Du får …

 • Plocka bär och svamp. Ja – till och med blommor, utom de som är fridlysta.
 • Göra upp eld, om du använder medhavd ved, nedfallna grenar eller ved från anvisat förråd. Men du måste avstå om det finns risk för brand.
 • Slå upp enstaka tält för övernattning, men undvik områden där du ser att det går renar och betar.
 • Ta med dig hunden. Men i naturreservatet, och i övrigt i områden där man bedriver renskötsel, ska hunden alltid vara kopplad. Det gäller alla hundar, utan undantag, förutom i samband med jakt.

 

Men du får inte …

 • Idka friluftsliv i organiserad form utan tillstånd eller samråd med Länsstyrelsen.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla dig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Vid eldning använda annat än nedfallna grenar, medhavd ved eller ved från anvisat förråd.
 • Framföra motorbåt.
 • Färdas med båt (inklusive kanot) på Rekån uppströms Rekåstugan, som är belägen cirka 1,5 km uppströms Rekåns mynning.
 • Framföra motordrivet fordon i terräng.
 • Landa med luftfarkost utan Länsstyrelsens tillstånd.
 • Låta hunden springa lös (ej tillåtet enligt rennäringslagen).

 

Kom in och besök oss på naturum om du är osäker på vad som gäller. Vi ställer alltid upp och hjälper dig till rätta.